Iz@Tupplurens.se

 

 

Fotografierna tagna vid Andreas och Christinas träningshelg i juli 2002

(Foto: Andreas och Christina Assermark)

Lanzo S45138/2000

e: Videviddens Tello u:Jazza