Iz@Tupplurens.se 

Andra framgångsrika hundar ur stamtavlorna före vår tid

INTUCH NORDUCH SBCH SJCH
S13484/72 EGO

(Bild Sigurd Sandström)

INTUCH NORDUCH NORDV-86
S42613/79DUKE

(äg.Väntans kennel)

 

 

Sigurd Sandström även han en stor profil! (Bilder S Sandström)

 

Här hoppas vi kunna presentera en rad av våra hundars förfäder

som inte finns med i bild på annan plats!