Iz@Tupplurens.se

 

                                                                                            ¤Laxering för att strypa mjölkproduktion                      
                                                                                              Håll igen på maten i några dygn och öka motionen kraftigt                    
            VECKA 1         VECKA2           VECKA3           VECKA4           VECKA5           VECKA6           VECKA7           VECKA8            
                                                                                                                                             
            Kontroll av temp                                                                                                                       
Iza                                                         Mindre mat mer motion                                                                   
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
VALPAR               Besökfritt                               Större utrymme och mer besök                                                             L
                            ¤Kloklippning                                       Avmaskning                  Avmaskning                 Avmaskning       E
                                                            Lära sig att äta själv                                                                    V
                                                                            Utomhusbur                                                         E
            Ögonen är slutna                                                                       Vaccinering                       Vet.besiktning       R
                                            ¤Börjar uppfatta omvärlden=grundläggande av präglingen                                                         A
            28           3   4           10   11           17   18           24   26           1   2           8   9           15   16           22   N
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
            LEVNADSVECKA 1     LEVNADSVECKA 2     LEVNADSVECKA 3     LEVNADSVECKA 4     LEVNADSVECKA 5     LEVNADSVECKA 6     LEVNADSVECKA 7     LEVNADSVECKA 8     S
                                    S Ö                     M                               M                               V M   V