Iz@Tupplurens.se

Mentalbeskrivning

Hundar

Tillgänglighet

Kamplust social

Kamplust jakt

Bytesintresse

Temperament

Skärpa

Caztra

5

4

4

ej prövat

4

2

 

Hundar

Försvarslust

Nervkonstitution

Hårdhet

Dådkraft

Skottprov

Testdatum

Caztra

1

4

3

3

3

1996-07-28